СЕРТИФІКАЦІЯ

Пріоритетом для Заводу «Днепропресс Сталь» є висока якість продукції, що виробляється. З метою підвищення конкурентоспроможності у 2015 році на підприємстві було проведено роботу із сертифікації ISO 9001:20015 системи менеджменту якості. Підтвердженням відповідності вимогам став сертифікат від 2015 року, виданий TUV THURINGEN CERT.

Система спрямована на оптимізацію діяльності компанії з позиції якості у всіх підрозділах підприємства на всіх етапах виробництва продукції, чіткого розподілу відповідальності за виробничий процес, контролю якості та ефективності навчання персоналу. Успішне функціонування «Днепропресс Сталь» підтверджують щорічні наглядові аудити, які проводять Товариство Технічного нагляду «TUV».

Ми використовуємо сучасні методи забезпечення якості та запобігання появі дефектів. Оптимізація виробничих процесів, підтримання безпечних та комфортних умов праці, стандартизація роботи забезпечують підвищення задоволеності наших працівників та споживачів. Постійний аналіз діяльності дозволяє знаходити рішення щодо виключення втрат часу та ресурсів, підвищення ефективності роботи на кожному етапі виробництва. Ми вітаємо будь-які зміни, спрямовані на вдосконалення нашого виробництва та продукції.

З метою стабільного виконання контрактних зобов’язань перед клієнтами на Заводі «Днепропресс Сталь» діє багаторівнева система контролю якості продукції та процесів, яка є невід’ємною частиною системи менеджменту якості та складається з наступних етапів:

– Планування якості поковок
– Операційний контроль
– Приймальний контроль (здавання готової продукції)
– Сертифікація продукції.

СЕРТИФІКАТИ