Етапи виробництва

Завод «Днепропресс Сталь» має повний цикл виробництва від виплавки до готового виробу, що включає: сталеплавильне виробництво, ковальсько-пресове виробництво, всі види термічної обробки, механічна обробка.

Структура виробництва

Виробництво поділено на 12 етапів.

КОПРОВИЙ ДВІР
 • Забезпечує вхідний контроль сировини, що надходить: хімічний аналіз, дозиметричний аналіз, спектральний аналіз
МАЛИЙ СТАЛЕПЛАВИЛЬНИЙ КОМПЛЕКС, 3т
 • Індукційна сталеплавильна піч 1,8т
 • Індукційна сталеплавильна піч 1,2т
 • Конвертер газокисневого рафінування 3т
 • Зливки від 1т до 3т
ВЕЛИКИЙ СТАЛЕПЛАВИЛЬНИЙ КОМПЛЕКС, 15т
 • Дугова сталеплавильна піч постійного струму 15т
 • Конвертер газокисневого рафінування 15т
 • Зливки до 15т
НАГРІВАЛЬНІ ПЕЧІ
 • Місткість: 40-80т
 • Температурний діапазон: 0-1250 °С
 • Точність: ±2°С
 • Архівування графіків нагріву
 • Автоматичний режим роботи
МОЛОТОВА ДІЛЬНИЦЯ
 • Молот 1000 кг
 • Молот 2000 кг
ПРЕСОВА ДІЛЬНИЦЯ
 • Ковочний комплекс 1250 ТС
 • Прес 1250 ТЗ
 • Маніпулятор 5т
 • Ковочний комплекс 2000 ТЗ
 • Прес 2000 ТЗ
 • Маніпулятор 10т
 • Ковочний комплекс 3500 ТС
 • Прес 3500 ТЗ
 • Маніпулятор 20 Т
ТЕРМІЧНА ДІЛЬНИЦЯ
 • Місткість: 60т
 • Температурний діапазон: 0-1250 ° С
 • Архівування графіків термообробки
 • Розмір: 3200×8000 мм
ТЕРМООБРОБКА
 • Відпал: L 8000 мм, Ø 3000 мм
 • Загартування (олія/вода): L 5000 мм, Ø 2700 мм
 • Нормалізація: L 8000 мм, Ø 3000 мм
РІЗАННЯ
 • Стрічковопильні верстати Behringer
 • Робоче вікно: 1200 х 1200 мм
МЕХАНІЧНА ОБРОБКА
  • Фрезерна група:
  • Розточувальні верстати
  • 16000×5000×3000 мм
 • Токарна група: Ø12000×1300 мм
 • Карусельна група
ЛАБОРАТОРІЯ
 • хімічний аналіз; УЗК;
 • Якість поверхні;
 • спектральний аналіз;
 • Мікро-макро дослідження металу;
 • Механічні властивості при підвищених та знижених температурах:
  • -Межа плинності;
  • -межа міцності;
  • -твердість;
  • -випробування від -60 до 400 ° С
СКЛАД ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
 • Маркування
 • Консервація
 • Сертифікація
 • Упаковка
Копровый двор
 • Обеспечивает входной контроль поступающего сырья: химический анализ, дозиметрический анализ, спектральный анализ
 • Индукционная сталеплавильная печь 1,8 Т
 • Индукционная сталеплавильная печь 1,2 Т
 • Конвертер газокислородного рафинирования 3 Т
 • Слитки от 1 Т до 3 Т
Малый сталеплавильный комплекс, 3 Т
Большой сталеплавильный комплекс, 15 Т
 • Дуговая сталеплавильная печь постоянного тока 15 T
 • Конвертер газокислородного рафинирования 15 T
 • Слитки до 15 Т
Нагревательные печи
 • Емкость: 40-80 Т
 • Температурный диапазон: 0-1250 °С
 • Точность: ±2°С
 • Архивирование графиков нагрева
 • Автоматический режим работы
Молотовой участок
 • Молот 1000 кг
 • Молот 2000 кг
Прессовый участок
 • Пресс свободной ковки усилием 1250 ТС
 • Пресс свободной ковки усилием 2000 ТС
 • Пресс свободной ковки усилием 4000 ТС
Термический участок
 • Емкость: 14-40 Т
 • Температурный диапазон: 0-1300°С
 • Архивирование графиков термообработки
 • Размер: 3200×11500 мм
Термообработка
 • Отжиг: L 3200 мм, Ø11500 мм
 • Закалка (масло/вода): L 10000 мм, Ø3000 мм
 • Нормализация: L 3200 мм, Ø11500 мм
Порезка
 • Ленточнопильные станки Behringer
 • Рабочее окно: 1200×1200 мм
Механическая обработка
 • Фрезерная группа: 16000×5000×3000 мм
 • Токарная группа: Ø1500×12000 мм
Лаборатория
 • Химический анализ; УЗК;
 • Качество поверхности;
 • Спектральный анализ;
 • Микро -Макро исследования металла;
 • Механические свойства при повышенных и пониженных температурах:
  • -предел текучести;
  • -предел прочности;
  • -твердость;
  • -испытания от -60 до 400 °С
Склад готовой продукции
 • Маркировка
 • Консервация
 • Сертификация
 • Упаковка
previous arrow
next arrow
Slider